CHỦ TỊCH VÀ 4 PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN VIỆT NAM KHOÁ XIII

72

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đã bầu ra Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. Xin trân trọng trích đăng tiểu sử của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII1. Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII- Sinh ngày: 20/02/1969.- Dân tộc: Thái.- Quê quán: Xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.- Chức vụ Đảng, chính quyền: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm ngành Ngữ văn.- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.- Bà Hà Thị Nga đã có quá trình công tác và trưởng thành ở các vị trí: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đoàn khối cơ quan Dân chính đảng tỉnh Lào Cai, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII (1999-2004), khóa XIII (2004-2009); Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai; Bí thư tỉnh đoàn Lào Cai; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII và IX; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV (2011-2016); Bí thư huyện ủy Mường Khương nhiệm kỳ 2010-2015, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV (2010-2015); Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV (2015-2020), Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.Từ tháng 5/2020 là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (2021-2026) và Đại biểu Quốc hội khóa XV (2021-2026).2. Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII- Sinh ngày: 29/8/1980.- Dân tộc: Kinh.- Quê quán: Phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.- Chức vụ Đảng, chính quyền: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, Thạc sỹ chính trị học chuyên ngành Xây dựng đảng.- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp- Bà Tôn Ngọc Hạnh đã có quá trình công tác và trưởng thành ở các vị trí: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh đoàn; Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp; Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn khóa IX (2007-2012) và khóa X (2012-2017); Đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Từ tháng 02/2021 là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.3. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII- Sinh ngày: 26/12/1973.- Dân tộc: Kinh.- Quê quán: Xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.- Chức vụ Đảng, chính quyền: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ ngành tiếng Nga, Cử nhân Ngoại ngữ ngành tiếng Anh, Cử nhân Luật ngành Luật Kinh tế, Thạc sỹ về Nghiên cứu Phát triển.- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị – Hành chính.- Bà Nguyễn Thị Minh Hương đã có quá trình công tác, gắn bó và trưởng thành trong tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được 25 năm (từ năm 1996) với nhiều vị trí công tác khác nhau. Từ nhiệm kỳ khóa XI (2012-2017) đến tháng 9/2021 bà là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ tháng 10/2021 là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.4. Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII- Sinh ngày: 06/11/1975.- Dân tộc: Kinh.- Quê quán: Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.- Chức vụ Đảng, chính quyền: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ ngành tiếng Anh, Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính – Ngân hàng, Thạc sỹ Kinh tế, Tiến sỹ Kinh tế.- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị – Hành chính.- Bà Trần Lan Phương đã có quá trình công tác và trưởng thành ở các vị trí: Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế, Phó Chánh Văn phòng Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội; Phó Giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Kế hoạch nguồn vốn Hội sở chính Ngân hàng Chính sách Xã hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương; Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội kiêm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.5. Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII- Sinh ngày: 18/11/1975- Dân tộc: Kinh- Quê quán: Xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.- Chức vụ Đảng, chính quyền: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội.- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh, Thạc sỹ Quản lý công, Tiến sỹ kinh tế chính trị.- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị – Hành chính.- Quá trình công tác: Bà Đỗ Thị Thu Thảo đã có quá trình công tác và trưởng thành ở các vị trí: Phó Bí thư, Bí thư Xã đoàn An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Bến Tre; Phó Bí thư Thường trực, Bí thư huyện ủy huyện Chợ Lách; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ tháng 8/2018 là Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ tháng 02/2022 là Phó Chủ tịch Thường trực.