Lớp dạy nghề pha chế đồ uống tại Huyện Đan Phượng

362

Sáng ngày 24/8/2019, từ nguồn kinh phí thực hiện quyết định 1956/CP, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội phối hợp với phòng Lao động TBXH huyện Đan Phượng tổ chức khai giảng 02 lớp dạy nghề pha chế đồ uống cho 70 lao động tại xã Song Phượng và xã Liên Hà huyện Đan Phượng.

Khoá học diễn ra trong 3 tháng, các học viên sẽ được trang bị trên 100 món pha chế các loại và được thi lấy chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của bộ Lao động TBXH. Quá trình đào tạo sẽ giúp cho người lao động nông thôn có tay nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập và chuẩn bị chuyển đổi nghề nghiệp trong quá trình đô thị hoá của Thủ Đô Hà Nội. Chương trình đã nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Hội LHPN huyện Thạch Thất, Lãnh đạo xã, Hội LHPN, đoàn thanh niên 2 xã Song Phượng, xã Liên Hà trong công tác triển khai tổ chức các lớp học và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn học viên trên địa bàn!

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình khai giảng lớp dạy nghề pha chế đồ uống tại huyện Thạch Thất: