Công ty cổ phần Winco Việt Nam cần tuyển trưởng phòng quảng cáo

38

🌸 Số lượng: 01 người 🌸 Độ tuổi: 22 đến 35 tuổi. 🌸 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học 🌸Mức lương: 20 đến 25 triệu đồng 🌸 Yêu cầu khác: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ❤️❤️❤️ Thủ kho 🌸 Số lượng: 02 người ❤️❤️❤️ Nhân viên kĩ thuật điện 🌸 Số lượng: 02 Người 🌸 Độ tuổi: 22 đến 35 tuổi. 🌸 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp 🌸Mức lương: 12 triệu đồng 🌸 Yêu cầu khác: Tính cẩn thận ☎️☎️☎️ Liên hệ Cô Phượng: 0904.345.672