Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và phụ nữ khởi nghiệp

97

Ngày 25/9/2019, thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp”, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tham mưu với Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và phụ nữ khởi nghiệp.

Buổi sáng, đ/c Phan Trọng Đạt – Phó Tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam truyền đạt cho học viên về nội dung: “Quản trị rủi ro và quản trị tranh chấp trong hoạt động kinh doanh”. Đ/c báo cáo viên đã nêu cách xác định rủi ro, phân tích rủi ro, lập kế hoạch để chủ động thực hiện và kiểm soát có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh; Đồng thời đ/c nêu những vấn đề tranh chấp trong thực hiện các hợp đồng kinh tế; phương thức để giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh.

  

Buổi chiều, PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh – Trưởng Bộ môn Quản trị thương hiệu – Trường Đại học Thương mại truyền đạt nội dung về “Xây dựng và quản trị thương hiệu” với chủ đề xuyên suốt: Từ thấu hiểu khách hàng đến phát triển thương hiệu. Báo cáo viên đã cho học viên cách nhìn nhận tổng hợp về “Thương hiệu”, đó không chỉ là sản phẩm và bộ nhận diện thương hiệu mà còn là giao tiếp nội bộ và văn hóa kinh doanh để tạo nên “thương hiệu” của một doanh nghiệp. Từ việc thấu hiểu khách hàng, các doanh nghiệp cần tối đa hóa lợi ích cho khách hàng để ngày càng làm tăng giá trị và “thương hiệu” cho chính doanh nghiệp.

 

Trong quá trình học, các học viên đã tích cực chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và hỏi đáp những vấn đề liên quan. Các lớp tập huấn đã cung cấp những nội dung thiết thực, hữu ích cho cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và những nữ doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ./.