Tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, nhận xét đánh giá cán bộ Trung tâm

62

Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2017, tai trụ sở Số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, kết hợp với nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã chủ động, tích cực, sáng tạo, phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là từng bước thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới của Trung tâm. Các hoạt động phối kết hợp với các đơn vị liên kết có hiệu quả, chất lượng, khai thác được các nguồn lực để tổ chức hoạt động của trung tâm theo cơ chế tự chủ về tài chính; Đồng thời hỗ trợ một số hoạt động của Hội LHPN thành phố theo yêu cầu nhiệm vụ.

Các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ tiếp tục được triển khai có chất lượng với nhiều hình thức phù hợp như dạy nghề tại 3 cơ sở của Trung tâm, dạy nghề lưu động, các lớp nữ công hè về Chế biến món ăn, Pha chế đồ uống, Cắm tỉa hoa nghệ thuật, Làm hoa giấy, hoa đá, các sản phẩm từ vật liệu tái chế, nghề may cho 7.835 hội viên và con em hội viên tại cơ sở; Duy trì Điểm giao dịch việc làm giới thiệu cho 125 lao động; Đăng tải 60 thông tin tuyển dụng lao động với hơn 700 chỉ tiêu việc làm cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Khai thác các nguồn lực để tổ chức hiệu quả các hoạt động truyền thông về hoạt động Hội gắn với tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, dạy nghề tới hội viên và phụ nữ lao động nhập cư; Tổ chức hai sự kiện lớn “Ngày hội tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sống”, “Chương trình khởi động chào hè 2017” nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, hoạt động của Trung tâm; Phối hợp tổ chức các lớp yoga, năng khiếu (múa, hát, đàn), bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm,… Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm, của Hội LHPN Hà Nội và các trang mạng xã hội khác. Các hoạt động truyền thông và sự kiện thu hút sự tham gia của gần 10.000 phụ nữ và trẻ em. Phối hợp với CLB doanh nhân nữ Hà Nội tổ chức Chương trình Tặng quà tri ân hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, trao tặng 200 lợn giống, 10 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và trao 01 mái ấm tình thương cho nữ thương binh đơn thân, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2017, lãnh đạo Trung tâm đã đề ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm như sau: Phối hợp với các sở, ngành tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, dạy nghề, truyền nghề tại chỗ và lưu động; Ký kết và thực hiện giai đoạn 3 Dự án Đào tạo nghề cho thanh niên ngoại thành Hà Nội giúp họ phát triển sinh kế bền vững; Đa dạng các hình thức tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ việc làm trực tiếp, gián tiếp tạo điều kiện cho lao động nói chung và lao động nữ nói riêng tìm việc làm, nâng cao thu nhập, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, yếu thế. Tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng mềm cho phụ nữ và trẻ em. Tham mưu xây dựng và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025; Đẩy mạnh các hoạt động tập hợp, thu hút và hỗ trợ nữ doanh nhân và phụ nữ kinh doanh các làng nghề. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị định 16/CP về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Chủ động quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao, khai thác nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Trung tâm theo cơ chế tự chủ dần về tài chính theo lộ trình và hỗ trợ các hoạt động của Hội LHPN thành phố và phong trào phụ nữ các quận, huyện, thị xã.

Tại Hội nghị cũng đã nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của từng cá nhân cũng như phương hướng hoạt động trong thời gian tới nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017. Hội nghị diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, đồng thuận cao trong tập thể đơn vị.

Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện