Ký kết triển khai dự án hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực, khởi nghiệp và sinh kế bền vững năm 2020

71

Chiều ngày 29/10/2019, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội và Trung tâm tài chính vi mô ký kết triển khai dự án hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực, khởi nghiệp và sinh kế bền vững năm 2020 với 07 khoá đào tạo nghề cơ bản và nâng cao tay nghề cho 170 nam nữ thanh niên là con em phụ nữ tại các làng nghề truyền thống.
Các khoá đào tạo có ý nghĩa thiết thực, định hướng nghề nghiệp cho lao động trẻ, giúp các bạn phát triển công việc tại địa phương góp phần gìn giữ phát triển nghề truyền thống, hạn chế ly hương kiếm sống mà không an toàn.