Hội thảo vai trò của doanh nghiệp nữ trong giảm thiểu biến đổi khí hậu

103

Trong khuôn khổ dự án YES CENTER, sáng ngày 29/10/2019, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội và tổ chức ADRA tại Việt Nam tổ chức hội thảo Vai trò của doanh nghiệp nữ trong giảm thiểu biến đổi khí hậu.

30 chủ doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, chế biến thực phẩm, nhà hàng, vận tải, spa, thời trang may mặc, sắt thép,… trên địa bàn Hà Nội tham gia hội thảo. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ những tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp trên các lĩnh vực hiện nay là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nguyên liệu, môi trường sản xuất, kinh doanh và doanh thu của doanh nghiệp. Đồng thời, quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng là tác nhân trực tiếp gây nên các vấn đề biến đổi khí hậu. Qua trao đổi thảo luận sâu tại 5 nhóm theo các lĩnh vực, các doanh nghiệp đã xác định được các nhiệm vụ giải pháp của doanh nghiệp mình trong việc sử dụng nguồn nguyên liệu, xử lý rác thải, nước thải, hạn chế rác thải nhựa, thay thế bao gói bằng giấy, tiết kiệm nguyên liệu, trồng cây xanh, trồng hoa, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho nhân viên,… Các đại biểu đã đưa ra một số kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về môi trường, hỗ trợ các doanh nghiệp hạn chế biến đổi khí hậu,…

Tại hội thảo, 100% nữ chủ doanh nghiệp là hội viên CLB doanh nhân nữ Hà Nội đã cam kết bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.