LỐI ĐI MỚI CHO PHỤ NỮ NHẬP CƯ

50

ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN WODIMO – PHỤ NỮ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ: https://forms.office.com/e/733MMN1sSP 

Dự án WODIMO được tổ chức bởi CARE Quốc tế tại Việt Nam, phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề Nghiệp và Hỗ trợ Phát triển Phụ Nữ Hà Nội (CEWDS), với sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU). 

🎯 Dự án đặc biệt hướng đến những chị em: 

🎉 Trong tháng 1/2024, CARE Quốc tế tại Việt Nam và CEWDS đã tổ chức 04 hội thảo giới thiệu nội dung dự án và tiếp nhận đăng ký tham gia tại 04 quận trong Hà Nội. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của 27 đại diện chính quyền địa phương, 11 người phụ nữ kinh doanh online thành công, và 33 phụ nữ lao động nhập cư trong khu vực phi chính thức. 

🎯 Từ tháng 3/2024, dự án sẽ triển khai chương trình tập huấn trực tuyến đầu tiên, nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản cho phụ nữ lao động nhập cư trong khu vực phi chính thức về kinh doanh online.