Nhiều mô hình tuyên truyền hai Quy tắc ứng xử có chiều sâu và bài bản

125


Sáng 23/9, tại trụ sở HĐND thành phố, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Hội Nông dân thành phố, Hội LHPN thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Kim Anh – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện hai Quy tắc ứng xử của thành phố, các sở, ngành và các đoàn thể thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, triển khai tới các đơn vị trực thuộc.

Hội LHPN thành phố đã ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động thực hiện hai Quy tắc ứng xử gắn với Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; cụ thể hóa việc thực hiện hai Quy tắc ứng xử bằng việc chủ động phát động cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” giai đoạn 2018 – 2021; lồng ghép việc thực hiện Quy tắc ứng xử của Thành phố với việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Nhiều mô hình từ cấp thành phố đến cấp cơ sở đã được Hội phụ nữ triển khai, thực hiện và duy trì có hiệu quả vận động tuyên truyền thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của thành phố. Tiêu biểu là mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Đường hoa phụ nữ tự quản”; “Biến điểm chân rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản”; “Sạch đồng ruộng”; “Phụ nữ tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa xanh – sạch – đẹp thân thiện với môi trường”; “Chi hội phụ nữ thực hiện thay đổi hành vi trong an toàn vệ sinh thực phẩm”; “Tổ ngành hàng nói không với túi ni lon”; “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT”; “Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật”…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà – Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhận định, sau hơn 3 năm triển khai, các sở, ngành, đoàn thể và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, quán triệt các quy tắc ứng xử tới các đối tượng một cách bài bản, rộng khắp, có chiều sâu hơn và hình thức tuyên truyền phong phú hơn. Đặc biệt, các đoàn thể đã xây dựng được các mô hình tuyên truyền trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học, cộng đồng dân cư. Qua đó, tinh thần, thái độ, phong cách phục vụ của công chức, viên chức chuyển biến rõ nét; ý thức người dân trong ứng xử nơi công cộng có chuyển biến hơn trước. Tuy nhiên, qua khảo sát, Thường trực HĐND thành phố cho rằng, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở một số cơ sở chưa rõ nét, các trang thiết bị phục vụ tra cứu thủ tục hành chính còn trục trặc, ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; một số cán bộ, viên chức trong giờ làm việc chưa nghiêm túc. Mức độ chuyển biến về ứng xử đối với khu vực công cộng cũng chưa rõ nét; việc niêm yết nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng chưa đầy đủ, dẫn đến công tác tuyên truyền đến các tầng lớp dân cư chưa sâu.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị, thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về nội dung của các quy tắc ứng xử trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mỗi quy tắc phải có các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp và lồng ghép thực hiện các nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào hướng dẫn thực hiện nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bên cạnh tuyên truyền, các sở, ngành phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.