Tập huấn nâng cao năng lực các dự án khởi nghiệp vượt qua vòng sơ loại cấp vùng khu vực miền Bắc

12

💖💖💖 Nhằm nâng cao năng lực xây dựng, phát triển và hoàn thiện dự án khởi nghiệp cho các ứng viên dự thi các vòng tiếp theo của cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024, Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực các dự án khởi nghiệp vượt qua vòng sơ loại cấp vùng khu vực miền Bắc trong 02 ngày 21,22/6/2024 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thuỵ Khuê, Hà Nội.

💖 Tại buổi tập huấn, các chuyên gia sẽ hướng dẫn nội dung, cách thức xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh; xây dựng thuyết minh dự án có hiệu quả để tiếp tục tham gia các vòng tiếp theo của Cuộc thi.

💖 05 bài dự thi của Hà Nội gửi đi đều lọt vào vòng 2 Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh do TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.