THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

139

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN PHỤ NỮ HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
1. Vị trí việc làm: Nhân viên Kế toán
Số lượng: 01 người
2. Mô tả công việc
– Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Kế toán theo quy định của Luật.
– Tham mưu với Ban giám đốc việc hạch toán thu, chi và kiểm tra, kiểm soát tình hình thu, chi; sử dụng các loại vật tư, tài sản công của Trung tâm; quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 16/CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
– Thực hiện hạch toán chi phí tiền lương cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và các khoản phải đóng góp theo quy định. Đảm bảo quản lý thu chi tài chính đúng quy định.
3. Yêu cầu:
– Tuổi không quá 40.
– Trình độ đại học, học chuyên ngành kế toán
– Sử dụng thành thạo máy vi tính.
– Đã có kinh nghiệm thực tế, làm kế toán tại các đơn vị từ 3 năm trở lên.
– Ưu tiên đang là công chức, viên chức
4. Quyền lợi được hưởng
– Mức lương: Ngạch bậc lương theo quy định của Nhà nước
– Được đảm bảo các điều kiện trang thiết bị làm việc; các chế độ hỗ trợ, thưởng theo quy chế nội bộ của Trung tâm.
5. Thời gian làm việc
– Giờ hành chính các ngày trong tuần theo quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
6. Hồ sơ yêu cầu:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu số 04 của Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014);
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, 02 ảnh (4×6);
– Bản sao công chứng sổ hộ khẩu, các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
– Giấy khám sức khỏe (thời gian không quá 6 tháng)
– Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 15/3/2021 đến trước ngày 25/3/2021.
– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (Số 01 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội)
Email: [email protected]