Thông tin tuyển sinh các lớp Nữ công gia chánh, kỹ năng, năng khiếu

66

BẢNG THÔNG TIN CÁC LỚP  NỮ CÔNG, KỸ NĂNG, NĂNG KHIẾU

Lớp học Độ tuổi Học phí Lịch học
Yoga

(Người lớn)

18-70 tuổi 250.000/10 buổi Thứ 2; Thứ 4; Thứ 6 16h30 – 17h30
17:30 – 18:30
Thứ 3; Thứ 5; Thứ 7 5:30 – 6:30
6:30 – 7:30
Yoga

(Trẻ em)

60.000/buổi Thứ 3; Thứ 7 8:30 – 9:30
15:00-16:00
Khiêu vũ

Thể thao

(Người lớn)

1.920.000/24 buổi  

Thứ 2; Thứ 4; Thứ 6

 

19:30 – 21:00

Múa trẻ em  

 

3-15

1.920.000/24 buổi Thứ 3; Thứ 7 9:30-10:30
16:00-17:00
17:00-18:00
Thứ 4; Thứ 6 8:00-9:00
9:00-10:00
Khiêu vũ

thể thao

(Trẻ em)

 

3-15

1.920.000/24 buổi.  

Thứ 3: Thứ 7

9:30-10:30
16:00-17:00
17:00-18:00
Lớp học Độ tuổi Học phí Lịch học
Thanh nhạc  

 

 

10 – 70

2.500.000/10 buổi

(Cá nhân 1 học viên)

 

 

 

Lịch học và giờ học tự chọn

1.000.000/10 buổi

(5- 10 người)

800.000/10 buổi

(10 người trở lên)

Piano  

3 – 30

2.000.000/10 buổi

(Cá nhân 1 học viên)

 

Lịch học và giờ học tự chọn

Guitar  

 

 

7 – 30

2.000.000/10 buổi

(cá nhân1 học viên)

 

 

 

Lịch học và giờ học tự chọn

1.000.000/10 buổi

(3-10 học viên)

800.000/10 buổi

(10 học viên trở lên)

MC nhí  

 

 

 

7-30

2.500.000/10 buổi

(cá nhân 1 học viên)

 

 

 

Thứ 2; Thứ 4;

Thứ 5; Thứ 6.

9:30-11:00
2.200.000/10 buổi

(3-5 học viên)

 

15:00-16:30

2.000.000/10 buổi

(Từ 5 đến 10 học viên)

 

16:30-18:00

Vẽ  

5 – 30

1.440.000/24 buổi  

Từ thứ 2 đến thứ 6

9:30-11:00
15:00-16:30
16:30-18:00
Kỹ năng mềm.  

 

 

6 – 50

1.800.000/khóa 8 buổi/10 học viên

(học viên được đi trải nghiệm thực tế)

 

 

Từ thứ 2 đến thứ 7

08:00 – 10:30

18:30 – 20:30

1.200.000/khóa/8 buổi

(10 học viên trở lên)

Kiến thức tiền hôn nhân  

 

18-40

2.000.000/khóa 10 buổi

(5-10 học viên)

 

 

Thứ 7 và chủ nhật

08:00 – 10:00
1.800.000/khóa/10 buổi

(10 học viên trở lên)

14:00 – 16:00
18:30 – 20:30
Nấu ăn  

 

 

 

 

 

 

 

10 – 60

 

 

 

 

1.500.000/10 buổi

 

 

 

 

Từ thứ 2 đến thứ 7

 

08:00 – 10:00

 

 

16:00 – 18:00

18:00-20:30
Cắm hoa  

 

 

 

 

10-60

3-5 Học viên:

  • 750.000/5 buổi

Trên 6 học viên:

  • Giảm 10% = 675.000/5 buổi

Trẻ em dưới 15 tuổi:

  • Giảm 10% = 675.000/5 buổi

Đăng ký trước ngày 28/6

  • Giảm 10% = 675.000/5 buổi
 

Thứ 2; Thứ 4; Thứ 6

 

08:00-10:00

Tỉa củ quả  

Thứ 2; Thứ 4; Thứ 6

 

10:00-12:00

Làm hoa giấy; hoa đá  

Thứ 3; Thứ 5

 

08:00-10:30

Trang điểm

(Cá nhân)

150.000/buổi

3-5 Học viên:

  • 750.000/5 buổi

Trên 6 học viên:

  • Giảm 10% = 675.000/5 buổi

Đăng ký trước ngày 28/6

  • Giảm 10% = 675.000/5 buổi
 

 

Thứ 2;Thứ 4; Thứ 6.

 

 

14:00-16:00

 

Thứ 7

 

08:30-10:30

Massage

Chăm sóc

Da mặt

 

Trên 15

2.000.000/khóa 5 buổi

(Một thày một trò)

 

Thứ 2; Thứ 4; Thứ 6

 

Thời gian tự chọn

Lưu ý:

Các buổi dạy lưu động tại các đơn vị, địa phương, trường học sẽ có mức giá cụ thể, tùy thuộc vào nội dung, số lượng học viên. Mời liên hệ trực tiếp về Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội để có thêm thông tin chi tiết.

Điện thoại: 04 3942 4537 / 04 3822 4779 / 04 3771 6347 / 01686 099 588