Tổ chức nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ cuối năm 2016

62

Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tổ chức nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ cuối năm 2016

Thực hiện kế hoạch số 10/KH- ĐĐ PN của Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội về tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với kiểm điểm, tự phên bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nặm 2016. Ngày 02 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá theo kế hoạch của Đảng đoàn Hội LHPN thành phố.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Thiên Hương – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Hảo – UVBTV Thành Hội, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cùng toàn thể viên chức, và cán bộ hợp đồng Trung tâm.

(Toàn cảnh Hội nghị đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ năm 2016)

Tại hội nghị, sau khi nghe chủ tọa quán triệt kế hoạch và các tiêu chí nhận xét,đánh giá, từng đồng chí  đã đọc bản tự nhận xét, đánh giá bản thân trên tinh thần tự giác, khách quan, trung thực làm rõ những kết quả phấn đấu và  thực hiện nhiệm vụ của mình , chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Hội nghị đã thảo luận dân chủ và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho từng cán bộ, viên chức và lãnh đạo, quản lý với mục tiêu thúc đẩy cho mỗi cá nhân cố gắng vươn lên cùng đoàn kết xây dựng  Trung tâm ngày càng phát triển có chất lượng, hiệu quả.

Trên tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình, Hội nghị đã bỏ phiếu đánh giá 11/13 cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu đánh giá 03 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Đối với tập thể Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đạt đơn vị xuất sắc

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, tạo sự đồng thuận cao trong trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội./.

Phòng truyển thông và tổ chức sự kiện