Ứng dụng phương pháp canh tác tương hợp năng lượng

33

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ cùng Ban Quản lý Dự án “Cộng đồng ứng dụng phương pháp canh tác tương hợp năng lượng” kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc vườn cây Trám, Xạ đen, Nghệ, Xả tại Ba Vì

Sáng ngày 18/8/2023, Bà Nguyễn Thị Hảo – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, Trưởng Ban Quản lý Dự án “Cộng đồng ứng dụng phương pháp canh tác tương hợp năng lượng” đã cùng các thành viên Ban Quản lý dự án đã đến kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc vườn cây Trám, Xạ đen, Nghệ, Xả của 9 mô hình thực hành trồng thí điểm tại các xã (vùng cao có rừng) Minh Quang, Khánh Thượng, Yên Bài thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội. Dự án “Cộng đồng ứng dụng phương pháp canh tác tương hợp năng lượng” do tổ chức Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) Việt Nam tài trợ.

          Bà Hảo đã cùng các chuyên gia, cộng sự đi thăm các vườn cây của các hộ gia đình trồng thí điểm và vui mừng khi thấy các cây giống phát triển tốt, hy vọng mưa thuận gió hòa để các mô hình thành công, mang lại giá trị kinh tế và lan tỏa màu xanh cho rừng, tạo môi trường sinh thái an toàn.