Hỗ trợ nâng cao năng lực cho thanh niên thông qua đào tạo nghề và kỹ năng công việc

140

Ngày 25/09/2018, tại thành phố Hà Nội, Tổ chức The Adventist Development And Relief Agency in Vietnam (ADRA) tại Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội (Trung tâm) đã ký kết thỏa thuận hợp tác và khởi động dự án “Nâng cao năng lực cho thanh niên thông qua đào tạo nghề và kỹ năng công việc tại Hà Nội”, viết tắt là “YES Center”. Dự án được tài trợ bởi Tổ chức ADRA tại Áo, phối hợp cùng Quỹ You Foundation-Education For Children In Need (Đức), với tổng số vốn là 75.950 EUR và dự kiến được thực hiện đến hết 30/11/2019.

Dự án YES Center được xây dựng nhằm giải quyết nhu cầu thực tế cho lực lượng thanh niên trẻ, đặc biệt ưu tiên các đối tượng yếu thế như phụ nữ trẻ hoặc người khó tiếp cận các cơ hội đào tạo và nghề nghiệp. Dự án sẽ hợp tác cùng Trung tâm, là đơn vị triển khai các khóa đào tạo nghề sơ cấp và các khóa kỹ năng công việc ngắn hạn để nâng cao năng lực làm việc cho các học viên được lựa chọn, giúp họ vươn lên làm chủ cuộc sống.

(Đại diện Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ và Tổ chức ADRA tại Việt Nam họp triển khai Dự án Yes Center)

 

Dự án kỳ vọng sẽ đào tạo nghề và kỹ năng công việc cho ít nhất 500 thanh niên, trong độ tuổi từ 15-25 hiện đang sinh sống và học tập trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao tính tự chủ về kinh tế của bản thân, cũng như các kỹ năng sống phù hợp nhằm gia tăng giá trị lao động sau này.

 

Cũng trong thời gian thực hiện, Dự án YES Center sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên của Trung tâm và các đối tác liên quan. Các chủ đề như Giảm thiểu rủi ro thiên tai và phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng doanh nghiệp cũng sẽ được lồng ghép vào các hoạt động đào tạo của dự án, góp phần nâng cao kỹ năng và tăng cường công tác Quản lý rủi ro thiên tai tại các cơ quan, đơn vị.

 

Trong tương lai, Dự án YES Center hướng tới là địa chỉ tin cậy để hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, nâng cao giá trị cho thành niên và kết nối việc làm.