Hội nghị tọa đàm hỗ trợ tiếp cận các chính sách, nguồn vốn cho doanh nghiệp

74


Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2020, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã tổ chức thành công hội nghị tọa đàm tiếp cận các chính sách và nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp với trên 200 nữ chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp tham gia.
Tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo đại diện Sở Kế hoạch đầu tư, Quỹ hỗ trợ phát triển thành phố, quỹ hỗ trợ phát triển HTX, quỹ TYM, và ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng Vietinbank, ngân hàng phát triển nông thôn, ngân hàng Bản Việt đã trao đổi các thông tin chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố, các chương trình hỗ trợ vay vốn hỗ trợ khởi nghiệp và quy trình, thủ tục tiếp cận các nguồn vốn.
Các doanh nhân nữ đã có 9 ý kiến trao đổi đề xuất được tiếp cận các nguồn vốn và kiến nghị một số vấn đề như Quỹ đầu tư hỗ trợ phát triển thành phố quan tâm tới nguồn hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội, nhiều lao động khuyết tật; đề nghị ngân hàng CSXH kiến nghị giảm lãi xuất cho các hộ vay giải quyết việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID 19; đề nghị thành phố có quỹ đầu tư hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; tăng cường các chương trình kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX
Hội nghị thành công tốt đẹp, tạo cầu nối để phụ nữ kinh doanh khởi nghiệp tiếp cận các chính sách, nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh sớm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ Đô và cả nước. Các đơn vị tham dự đã tặng những lẵng hoa đẹp cảm ơn với Hội LHPN Hà Nội!