Khóa học “Tôi là đầu bếp tài giỏi”

145

 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội mở khóa học “Tôi là đầu bếp tài giỏi” giúp trẻ có sân chơi học tập kỹ năng nữ công gia chánh.  Ngoài ra các con có sự tương tác làm việc nhóm, trải nghiệm thực tế là hoạt động để giảm bớt thói quen sử dụng máy tính, điện thoại quá giới hạn.

Để tham gia khóa học hãy đăng ký online vào đường link dưới đây

https://docs.google.com/forms/d/1hQaSDY_mpxIkyfNWBtkrCNX7fSIA_VKbBHUjpLmmUl4/edit