Hội nghị về công tác cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội

18

Sáng ngày 06/11/2023, tại Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Đồng chí Lê Kim Anh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố đã trao quyết định của Hội LHPN Hà Nội về việc điều động đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh – chuyên viên Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội sang công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội thuộc Hội LHPN Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm kể từ ngày 01/11/2023, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Lê Kim Anh trao quyết định về tuyển dụng viên chức vào công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đối với các bà Trịnh Lan Nhi, Lưu Ngọc Anh, Vũ Thị Cúc và Hoàng Thị Hằng. Đồng chí Lê Kim Anh tin tưởng rằng, với năng lực, trình độ của đồng chí Nguyễn Thị Diệu Linh và nhiệt huyết của các viên chức mới, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội sẽ ngày càng phát triển, góp phần vào thành công chung của Hội LHPN Hà Nội.