Khai giảng 02 lớp truyền nghề Chương trình khuyến công 2019

122

Ngày 15/8/2019, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội phối hợp với Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp – Sở Công thương khai giảng 02 lớp truyền nghề gốm sứ cho 70 lao động tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm.

Dự khai giảng lớp truyền nghề có đ/c Nguyễn Thị Hảo – Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội; đ/c đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện Gia Lâm, Hội phụ nữ xã Kim Lan và đại diện lãnh đạo UBND xã Kim Lan.

Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc truyền nghề, 02 lớp truyền nghề gốm sứ được tổ chức tại cơ sở sản xuất gốm sứ Thịnh Tuyên và cơ sở sản xuất gốm sứ Phương Liễu theo Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội năm 2019. Học viên sẽ học trong thời gian 03 tháng, vừa học lý thuyết vừa kết hợp làm thực tế ngay tại cơ sở sản xuất do các nghệ nhân giảng dạy.

Mục tiêu của khóa học giúp học viên nâng cao tay nghề, vừa tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo nguồn nhân lực cho các sơ sở sản xuất và góp phần phát triển các làng nghề truyền thống lâu đời tại Hà Nội.