Ứng dụng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nữ

55
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo

Sáng ngày 04/11, thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN Hà Nội, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tổ chức hội thảo “Quản trị tài chính – gia tăng nguồn vốn ứng dụng chuyển đổi số cho phụ nữ khởi nghiệp”

Nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với doanh nhân nữ. Năm 2022 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã phối hợp các đơn vị tổ chức 07 khóa đào tạo CEO chuyên nghiệp, 82 khóa đào tạo kỹ năng quản lý, chuyển đổi phương thức kinh doanh cho 122.000 hộ kinh doanh do nữ làm chủ, 22 doanh nghiệp được hỗ trợ nền tảng chuyển đổi số; 82 chủ thể được hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP. Gần 5 năm qua, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã hỗ trợ 3279 phụ nữ khởi nghiệp, Riêng năm 2022 có 799 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; Bên cạnh đó, đã tổ chức 1.352 cuộc hội thảo, tọa đàm, truyền thông, tập huấn trực tiếp, trực tuyến hỗ trợ trên 20.000 nữ doanh nhân nâng cao kỹ năng quản lý, kinh doanh.

Trong chương trình hội thảo các nữ chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được tư vấn giải pháp tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi xuất 2% , nguồn vốn ưu đãi giải quyết việc làm, ky năng quản lý tài chính và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số. Qua đó, góp phần hỗ trợ Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh do nữ làm chủ khắc phục khó khăn, phục hồi kinh tế./.