Hội LHPN Hà Nội tổ chức đánh giá kết quả Đề án

107

Ngày 10/01/2019, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu: đ/c Trần Thị Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị Thành phố; thành viên Nhóm chuyên gia hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; cán bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội; đại diện lãnh đạo UBND, Hội LHPN 30 quận, huyện, thị xã. Chủ trì Hội nghị: đ/c Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hảo – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nôi đã báo cáo đánh giá về năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” với một số kết quả nổi bật như: Các cấp Hội đã có sự chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện các hoạt động kịp thời, sáng tạo; Kết nối với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Các chỉ tiêu của Đề án đều vượt so với kế hoạch đề ra: Các cấp Hội hỗ trợ 670/300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp (đạt 223 % so với kế hoạch đề ra, đạt 446% chỉ tiêu TW Hội giao), trong đó đã có 31 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp; Hội đã hỗ trợ thành lập 3 HTX và 10 THT/TLK (đạt 300% kế hoạch thành lập HTX theo chỉ tiêu TW giao; đạt 210 % so với chỉ tiêu đề án); 2.850 doanh nghiệp nữ/hợp tác xã mới thành lập, hộ kinh doanh do nữ làm chủ, được Hội tư vấn, đào tạo (đạt 105% so với kế hoạch, đạt 850% so với chỉ tiêu TW giao). Tuy nhiên, là năm đầu tiên thực hiện Đề án nên các cấp Hội có một số khó khăn, hạn chế như: Một số quận, huyện còn lúng túng trong việc xác định các nội dung hoạt động hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; việc tham mưu phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án ở một vài cơ sở còn chậm do vậy chưa có nguồn lực để thực hiện Đề án có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Hội còn thiếu kỹ năng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ. Các ý tưởng/ sản phẩm sáng tạo được đề xuất, giới thiệu còn hạn chế, phụ nữ đa số mới là khởi sự kinh doanh quy mô nhỏ, số phát triển doanh nghiệp còn ít.

Tại hội nghị, Hội LHPN Hà Nội đã thông báo việc thành lập Nhóm chuyên gia hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gồm 16 thành viên, trong đó 04 chuyên gia đại diện các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp TW và 12 chuyên gia các Sở, ngành, đơn vị giới thiệu. Các đồng chí đại diện các sở, ngành, đơn vị, Nhóm chuyên gia hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và Hội LHPN quận, huyện, thị xã đã phát biểu thảo luận đánh giá tính thiết thực, hiệu quả của Đề án và cam kết phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ để tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đẩy mạnh thực hiện Đề án ở những năm tiếp theo.

(Nhóm chuyên gia ra mắt tại hội nghị)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí cũng đề nghị các cấp Hội phụ nữ Hà Nội thực hiện năm  nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, phát huy vai trò của Nhóm chuyên gia hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tập trung phối hợp, liên kết chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành, đơn vị thực hiện hỗ trợ pháp lý, tư vấn chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ vốn, xây dựng thương hiệu và sở hữu trí tuệ sản phẩm,… hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp