Kế hoạch tổ chức đêm hội “Dấu ấn mùa thu”

177
HỘI LHPN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRUNG TÂM HTPT PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-TT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9  năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức đêm hội “Dấu ấn mùa thu” chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021

và kỷ niệm 01 năm Ngày thành lập Trung tâm HTPT phụ nữ Hà Nội

—–

Thiết thực chào mừng kỷ niệm lớn trong tháng 10, đặc biệt là chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ XV nhiệm kỳ 2016 -2021 và kỷ niệm 01 năm ngày thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tổ chức đêm hội “Dấu ấn mùa thu”, kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:

  1. 1. Mục đích yêu cầu

– Ôn lại truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, những thành tích tự hào của Hội LHPN Thủ Đô và thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XV những đóng góp nỗ lực của Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tiền thân là trung tâm 20/10 trong phong trào phụ nữ Thủ Đô.

– Thông qua chương trình đêm hội tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội và tôn vinh tài năng nghệ thuật, nét đẹp, những đóng góp của phụ nữ đặc biệt là nữ doanh nhân Thủ Đô, từ đó động viên phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phấn đấu rèn luyện phẩm chất  “Trung hậu – sáng tạo – đảm đang – thanh lịch” và hoàn thành thiên chức của mình trong gia đình, cộng đồng.

–  Đêm hội là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Thủ Đô 10/10; kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10; kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 và chào mừng thành công Đại hội phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 -2021; kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Thành phố Hà Nội

– Công tác tổ chức cần  được chuẩn bị chu đáo, an toàn và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, có hiệu quả  thu hút đựơc đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia.

2. Thành phần tham dự

Tổng số: 500 đại biểu, thành phần:

–    Đại diện TW Hội LHPN Việt Nam, các cơ quan báo, đài TW, TP.

–         BTV Hội LHPN thành phố Hà Nội

–         Lãnh đạo trung tâm dịch vụ việc làm 20/10 qua các thời kỳ

–         Cán bộ, nhân viên, giáo viên, cộng tác viên của Trung tâm.

–         Hội viên CLB nữ doanh nhân Thủ Đô

– Đại diện lãnh đạo Hội LHPN và các CLB nữ doanh nhân, đại diện phòng lao động thương binh xã hội các quận huyện. Lãnh đạo UBND quận Hà Đông và lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi (Đơn vị quản lý hành chính địa bàn tổ chức)

– Hội viên một số CLB văn hóa nghệ thuật thuộc các quận Thanh Xuân, Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thanh Trì

2. Nội dung – Thứ tự chương trình

– Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

–  Diễn văn khai mạc và thông báo kết quả Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XV nhiệm kỳ 2016 -2021

– Tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo hội LHPN và lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

– Giới thiệu chức năng hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ

– Cắt bánh ga tô chúc mừng sinh nhật

– Giao lưu văn nghệ, khiêu vũ cổ điển, dân vũ

– Tiệc trà giao lưu

3. Phân công tổ chức thực hiện

3.1. Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ

* Ban giám đốc: Xây dựng kế hoạch, báo cáo thường trực Hội LHPN thành phố, phối hợp các đơn vị liên quan  chỉ đạo thành công chương trình

a/ Phòng tổ chức hành chính

– Tham mưu chuẩn bị kinh phí tổ chức chương trình

– Đảm bảo công tác hậu cần, in phát giấy mời, chuẩn bị quà tặng và đón tiếp đại biểu

– Chuẩn bị tiệc trà phục vụ đại biểu

b/ Phòng Truyền thông sự kiện:

– Tham mưu công tác trang trí khánh tiết, đường điện trong và ngoài khu vực tổ chức, sân khấu, trang âm loa đài, ánh sáng

– Chuẩn bị nội dung chương trình, dẫn chương trình

– Xây dựng tài liệu, tờ rơi tuyên truyền hoạt động của Trung tâm

– Chuẩn bị nội dung giao lưu văn nghệ, khiêu vũ, dân vũ.

c/ Phòng đào tạo

– Phối hợp với phòng truyền thông sự kiện đảm bảo về an ninh trật tự. Phối hợp tuyên truyền vận động các đơn vị liên kết đào tạo tham gia chương trình đêm hội

Ngoài ra cán bộ, nhân viên Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác do Ban giám đốc chỉ đạo.

3.2. Đề nghị các đơn vị phối hợp

* Đề nghị CLB nữ doanh nhân thành phố và Hội LHPN các quận huyện mời các thành phần của quận huyện tham gia chương trình đêm hội. Hội LHPN quận Hà Đông phối hợp trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và an ninh trật tự tại khu vực tổ chức chương trình.

* Đề nghị UBND phường và Công an phường Nguyễn Trãi phối hợp đảm bảo an ninh trật tự diễn ra trong đêm dạ hội.

Đề nghị Chi nhánh điện Hà Đông: đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra đêm hội.

4. Kinh phí tổ chức

– Nguồn hỗ trợ hoạt động phong trào của Trung tâm

–  Khai thác xã hội hóa.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức

– Thời gian: Từ 19 giờ 30 phút ngày 08 tháng 10 năm 2016.

– Địa điểm: Tổ chức ngoài trời, tại sân trụ sở chính Trung tâm số 01 phố Hoàng Văn Thụ quận Hà Đông Hà Nội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức đêm hội “Dấu ấn Mùa Thu ” chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 10 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XV nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 01 năm ngày thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội.

Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Thường trực HPN HN; (để b/c)

– Ban Giám đốc TT; (để chỉ đạo)

– Các phòng chuyên môn; (để t/h)

– Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hảo