Tổng kết Dự án YES CENTER

131

Ngày 21/11/2019, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội phối hợp với tổ chức ADRA của Áo tại Việt Nam tổ chức Tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực cho thanh niên thông qua đào tạo nghề và kỹ năng công việc” (YES CENTER).
Đại biểu tham dự chương trình có đ/c Lê Thị Thiên Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; ông Marcel Wagner – Giám đốc quốc gia Tổ chức ADRA tại Áo; ông Quentin Campbell – Giám đốc quốc gia Tổ chức ADRA tại Việt Nam; bà Luz Toledana – Cán bộ quản lý chất lượng thương hiệu Esprit, đại diện nhà tài trợ dự án; Bà Nguyễn Thị Hảo – UV Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, Trưởng Ban quản lý dự án; Ban quản lý và cán bộ Dự án, lãnh đạo Hội phụ nữ, phòng lao động thương binh xã hội hai đơn vị thực hiện dự án (quận Hà Đông, huyện Ba Vì) và đại diện lãnh đạo UBND xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và học viên các
lớp nghề và các lớp kỹ năng công việc.


Chương trình Hội nghị tổng kết Dự án diễn ra với các nội dung chính: Khai mạc chương trình; Chia sẻ, thảo luận kết quả thực hiện dự án trong 15 tháng (từ tháng 9/2018 đến tháng 11/2019) và rút ra các bài học; Tọa đàm chia sẻ câu chuyện thành công của các em tham gia dự án. Các ý kiến thảo luận, chia sẻ của đại biểu tại hội nghị đã khẳng định Ban quản lý dự án Yes Center đã thực hiện được mục tiêu của dự án đó là Nâng cao kỹ năng và cơ hội tiếp cận các khóa đào tạo nghề ngắn hạn, tạo cơ hội việc làm cho thanh niên. Hỗ trợ học tập kỹ năng công việc, tạo cơ hội được tuyển dụng, tăng khả năng tự chủ về kinh tế cho các thanh niên. Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai (GTRRTT)
và phòng chống thiên tai (PCTT) dựa vào cộng đồng doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp tăng cường công tác QLRRTT tại cơ quan, đơn vị của mình. Các chỉ tiêu dự án đều vượt mức đề ra, đã có 1020/500 thanh niên được tiếp cận thụ hưởng nội dung dự án. Trong đó đào tạo nghề ngắn hạn dự kiến 150 học viên đạt 156; về đào tạo kỹ năng công việc dự kiến 500 học viên, thực hiện 1052.


Nội dung hoạt động của dự án đã tạo nhiều tác động tích cực nổi bật như: Giúp cho hơn 1000 nam nữ thanh niên được nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm chủ bản thân, kỹ năng làm việc nhóm và khởi tạo ý tưởng khởi nghiệp, qua đó đã có sự chuyển biến về nhận thức để gia tăng giá trị lao động trong tương lai.
Nhiều học viên, đặc biệt là các bạn khuyết tật, yếu thế hoàn cảnh khó khăn khi chưa tiếp cận dự án thiếu tự tin trong cuộc sống, chưa xác định được mục tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp, nhưng sau khi tham gia dự án họ đã tự tin hơn, có tính tự giác, độc lập cao hơn. 158 học viên học nghề đã được trang bị kỹ năng nghề, trong đó 80% các bạn đã có kỹ năng nghề cơ bản để làm việc hiệu quả hơn và mức thu nhập tăng lên. 06 học viên, trong đó 02 bạn là người khuyết tật được Hỗ trợ thiết bị khởi nghiệp đã có cơ hội thực hiện mơ ước của mình để có thể nâng cao thu nhập và tăng tính độc lập về tài chính.
Cán bộ, nhân viên và quản lý của các doanh nghiệp tham gia dự án được tập huấn về phòng cháy chữa cháy và phòng chống biến đổi khí hậu, được nâng cao nhận thức và trách nhiệm, cam kết sẵn sàng là nhân tố tích cực trong phòng ngừa rủi ro thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Các thành viên thụ hưởng từ dự án có 70% là nữ đã góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đảm bảo công bằng trong xã hội.
Từ kết quả dự án đã có đóng góp tích cực đảm bảo an sinh xã hội trên các địc bàn thực hiện dự án và được Chính quyền, các tổ chức và người dân đánh giá cao. Bên cạnh đó từ các hoạt động của dự án đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhân viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội; Hỗ trợ Trung tâm xây dựng và phát triển chương trình đào tạo có lồng ghép đào tạo kỹ năng mềm phù hợp và kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai cho nam nữ thanh niên, nhờ đó học viên tốt nghiệp của Trung tâm nâng được giá trị và vị trí trên thị trường lao động.
Chương trình Hội nghị tổng kết dự án đã thành công tốt đẹp, trong thời gian tiếp theo, mong rằng các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm tài trợ để triển khai dự án trên nhiều địa bàn của thành phố Hà Nội; mở rộng đào tạo ở các khu vực có làng nghề giúp người lao động tăng thu nhập từ nghề truyền thống trên quê hương của mình; đối tượng tham gia được mở rộng hơn đối tượng, tạo cơ hội cho phụ nữ từ 20- 40 được tiếp cận dự án bởi khi họ được đào tạo nghề và kỹ năng tặng giá trị cuộc sống thì sẽ có tác động lớn tới xã hội vì thiên chức quan trọng của người phụ nữ từ mỗi gia đình.Về nội dung dự án cũng nên quan tâm bổ sung thêm các vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống bị xâm hại, lạm dụng sức lao động cho phụ nữ và thanh niên.