Phụ nữ Thủ đô với chuyển đổi số

49

Được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ, thời gian qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội rất tích cực hỗ trợ phụ nữ Thủ đô chuyển đổi số để khởi nghiệp hiệu quả.

  – Trong năm 2022, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã tích cực tham mưu với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động dạy nghề và cung ứng giới thiệu việc làm cho tổng số 19.747 lao động; tổ chức 62 lớp đào tạo nghề cho 2.066 lao động.

Đáng chú ý, trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, 5 năm qua, hỗ trợ 3.279 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, kết nối hỗ trợ trên 1.790 phụ nữ mới khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp hơn 400 tỷ đồng.

Năm 2022, đã có 799 phụ nữ được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, gần 20.000 lượt phụ nữ kinh doanh được nâng cao năng lực. Trung tâm cũng đã giúp 2.025 lượt nữ chủ doanh nghiệp được hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm…

Không chỉ có vậy, hàng nghìn phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ trên địa bàn thành phố được hỗ trợ đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.

– Trong quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số. Nhiệm vụ của chúng tôi là gỡ rào cản, giúp chị em tiệm cận dần với quá trình này.

Do vậy, ngoài việc phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm hỗ trợ nữ doanh nhân tiếp cận các chính sách của Nhà nước, chúng tôi còn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tổ chức đào tạo chuyển đổi phương thức kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận nền tảng chuyển đổi số cho chị em; kết nối để chị em tham gia vào các sàn thương mại điện tử…

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số là xu thế tất yếu, việc trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho phụ nữ được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp chị em khởi nghiệp, phát triển và hội nhập.

Tuy nhiên, với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi số, như: Hạn chế về tài chính, năng lực, kinh nghiệm triển khai, thiếu thông tin về các giải pháp chuyển đổi số…

– Thời gian tới, Trung tâm sẽ chủ động kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ nguồn lực và tạo điều kiện cho những ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của phụ nữ được hiện thực hóa; tăng cường phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ, nữ doanh nhân, phụ nữ kinh doanh ở các làng nghề xây dựng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển các điểm kết nối, giới thiệu sản phẩm cho nữ doanh nhân; quảng bá và xây dựng thương hiệu cũng như tìm kiếm thị trường ổn định cho các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ; trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho phụ nữ giúp chị em khởi nghiệp, phát triển và hội nhập.

Trung tâm tiếp tục củng cố và nhân rộng, đa dạng các hoạt động của mạng lưới câu lạc bộ doanh nhân nữ, qua đó kết nối hỗ trợ nữ doanh nhân phát triển và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Song song đó là tiếp tục phối hợp thực hiện các dự án, chương trình đào tạo dạy nghề tại chỗ và lưu động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ việc làm trực tiếp, gián tiếp, tạo điều kiện cho lao động nói chung và lao động nữ nói riêng tìm việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.